Uppsägningstid vad gäller?

Hej! Jobbade som konsult i ett företag och har nu sagt upp mej pga kritik för mitt jobb. I avtalet står att det är 2 månders uppsägningstid av båda. Nu vägrar företaget låta mej jobba de 2 månaderna och tycker att jag ska gå på en gång. Hade räknat med detta uppsägningstid och det blir inkomstbortfall för mej. Kan de göra såhär? Kontraktbrott?
Tack på förhand!

 

Hej

Arbetsgivaren har rätt att låta dig gå hemma under uppsägningstiden, de kan däremot inte låta bli att betala ut din lön och dina förmåner.

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden enligt LAS:

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Även om paragrafen är utformad såsom att skydda dig som arbetstagare när du blir uppsagd, alltså den motsatta situationen mot din ska alltid uppsägningstiden iakttas. Dvs Arbetsgivaren kan inte från skjuta sig ansvaret pga att du har sagt upp dig utan avtalet ska följas, vill inte arbetsgivaren att du ska arbeta under uppsägningstiden ska arbetstagaren ändå betala ut din lön och din förmåner precis som vanligt.

Tänk dock på att arbetsgivaren har rätt att räkna av sådan lön och sådana förmåner om du  börjar arbeta på en annan anställning under uppsägningstiden.

13 § (LAS) Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren