Uppsagd under föräldraledigheten – vad gäller?

Hej!

Min arbetsgivare har valt att avsluta min tillsvidare anställning 6 månader in på min mammaledighet, vad har jag för rättigheter? Jag hade tänkt att komma tillbaka i januari 2015 men nu säger dom alltså att dom inte behöver mer timanställda. Hur går jag till väga? Det känns helt klart som diskriminering.

Svar:

Hej!

Alla uppsägningar ska ha saklig grund. Saklig grund innefattar antingen personliga skäl eller arbetsbrist. I ditt fall låter det som att din uppsägning har skett på grund av arbetsbrist då du nämner att arbetsgivarens anledning till uppsägningen var att de inte behöver fler timanställda. Arbetsbrist är alltå en saklig grund för uppsägning. Anser du fortfarande att du har blivit diskriminerad finns möjligheten för dig att kontakta ditt fackliga ombud så kan de hjälpa dig närmre med det. Är du inte fackligt ansluten kan du kontakta DO, Diskmineringsombudsmannen för mer hjälp.

Då du blir uppsagd under föräldraledighet så börjar inte uppsägningstiden gälla förrän du har återgått i arbetet. Det går att beskriva det som att uppsägningstiden ”fryses”. Vid uppsägning under föräldraledighet har du alltså rätten att komma tillbaka efter föräldraledigheten och arbeta din uppsägningstid. Detta enligt LAS § 11.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren