Timanställning är ingen anställningform

Hej!

Jag har arbetat som timanställd för ett xxxföretag i 1,5 år nu. Pga dåliga förhållanden har många av de fastanställda slutat och majoriteten av arbetslaget består nu av timmisar. Min fråga är, kan man som timanställd bli tvingad att jobba under julhelgen? Har företaget rätt att hota med att inte ge mig fler pass pga att jag inte ställer upp i jul?
Och en annan fråga. Om man som timanställd har en inbokad vecka men blir sjuk, har man rätt till sjuklön då?

Tack på förhand!

Hej

 

Vi får många frågor gällande timanställningar. För att klargöra vad som gäller.

Timanställning är ingen riktig anställningsform enligt lag om anställningsskydd, den finns inte definierad bland visstidsanställningar.

Se 5 § LAS

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Däremot kan det vara tillåtet via ett gällande kollektivavtal att anställa enligt andra anställningsformer (sk timanställning). Har du något som definieras som timanställning ta då reda på om det verkligen är tillåtet att inneha en sådan anställning enligt kollektivavtalet. I annat fall har du en felaktig anställningsform.

Sjuklön och timanställning?

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte. Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

Dvs med största sannolikhet har du rätt till sjuklön precis som vilken anställd som helst.

Vad gäller rätten för arbetsgivaren att vägra dig fler arbetspass, beror det helt på om du har en korrekt anställningsform eller inte. Mitt förslag är att du går med i facket om du inte redan är det och ser till att de förhandlar fram ordentliga villkor för er arbetstagare.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren