Rätt till ledighet för studier?

Hej!

Jag vill gå en utbildning som har lektion 1 gång i veckan och undrar om det är så att man får ta tjänstledigt en dag i veckan? Eller måste man vara borta helt och hållet?

Svar:

Hej!

Rätten till tjänstledigt för studier gäller de arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, alternativt att ha varit anställd under sammanlagt 12 månader under de senaste två åren enligt § 3 i lagen om anställdas rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren har dock rättigheten att skjuta upp den begärda ledigheten i upp till sex månader. I denna lag står det endast reglerat att du som arbetstagare har rättigheten till att ta tjänstledigt. Närmre reglerat kring i vilken omfattning ledigheten gäller står ingenting skrivet om. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats finns möjligheten att det finns reglerat i detta. Finns det inte reglerat i kollektivavtalet gäller en överenskommelse eller ett avtal mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Dina rättigheter är då att du har rätt till ledighet för dina studier, men omfattningen är då ett avtal mellan er två parter.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren