Rätt att neka obetald semester?

Hej

Kan arbetsgivare säga att man ska vara ledig om man inte har semesterdagar eller komptid att ta ut?

Hej

Enligt semesterlag

En arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön. En arbetstagare ska på begäran lämna arbetsgivaren besked om sina önskemål när det gäller utläggningen av semesterledighet utan semesterlön eller i vilken omfattning arbetstagaren önskar avstå från sådan ledighet. Besked behöver inte lämnas innan arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar utan lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren