Orättvis arbetstidsförläggning – diskriminering?

Hej! 
Jag har en fast anställning sedan -05 på nattskift, 10 timmar /natt. Jag har sedan -06 jobbat mån. kväll- fre.morgon. 2012 blev jag sjuk och återkom i arbete aug 2013. Då sa de att jag skulle jobba tis-lör för det var så mycket på fredagarna så då behövdes alla. Efter bara två månader separerade jag och min fru. Jag påpekade då att jag inte kan jobba fredagkväll för jag måste ta hand om barnen. Man lovade att kolla på detta. Inget hände. I somras tog jag tjänsteledigt för att prova ett dagtidsjobb. I väntan på svar om fortsättning där ska jag nu gå till baka till nattjobbet. Den som ersatt mig under min tjänstledighet har jobbat mån-tor för att hon inte kunde fre. Nu säger de att jag ska jobba tis-fre och det är det som erbjuds. När jag ifrågasätter varför inte jag kan jobba samma tider som min ersättare har gjort får jag inget svar. Tycker det känns som trakasserier. Får en arbetsgivare göra så här?

Hej!

Arbetsgivare har alltid en rätt att i viss utsträckning förändra arbetsuppgifter inom ramen för sin rätt att fördela och leda arbete. Mitt råd är att du åter försöker prata med din chef och förklara din situation. Om du inte får något svar, eller förklaring, så kan du fråga hur din chef förhåller sig till diskrimineringslagen, särskilt 3 kap 5 § där arbetsgivare ska underlätta för kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med sitt föräldraskap.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren