Hur räknar jag ut min semesterlön?

Hej har 29 sparade semester dagar som jag nu fick utbetalat. Jobbar som personlig assistent och går på pan avtal. Till saken är då att jag på mina 29 semester dagar får bara 5800 kr förjävligt. Så min fråga är då hur räknar jag min semesterlön. Jobbar i vården som sagt och går på pan avtal. Har läst att semestern jag sparat är från 3 år till backa, har jag inte en fast lön när jag går på semester då? Eller räknas inte min semester från det år mina dagar är sparade?

Svar:

Hej!

När vi pratar om semesterlön innebär det den betalda semester som du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Beroende på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret så har du olika många betalda semesterdagar. Du har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år, hur många av dessa som är betalda eller obetalda beror som nämnt dock på hur mycket du har arbetat under intjänandeåret. Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön samt eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra semestertillägg. Tillsammans kallas detta för semesterlön. På Unionens hemsida hittar du en länk där du kan räkna ut din ungefärliga semesterlön om du har fast lön, länken har du här:

http://www.unionen.se/rad-och-stod/rakna-ut-din-semesterlon

Misstänker du att din arbetsgivare har betalat ut fel lön till dig kan du kontakta eventuellt lönekontor hos din arbetsgivare. Finns inte detta finns alternativet att prata med din arbetsgivare. Du kan även kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan.

Gällande sparade semesterdagar har du rätt till att spara fem semesterdagar per år. Dessa dagar kan du spara som längst i fem år, efter detta har du inte rätt till att ta ut dessa som betald ledighet utan ska då få ut dessa som ersättning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren