Förskottssemester och uppsägning pga arbetsbrist

Hej

Vi har en medarbetare som är uppsagd pga arbetsbrist. Han har fått ut förskottssemester, dvs fått betald semester trots inga intjänade dagar. Det har nu uppstått så han har en semesterlöneskuld till oss.

Hur fungerar detta, säger semesterlagen eller ngn annan lag något om denna skuld? Ska han betala den eller ska den skrivas bort?

Hej

Har ni sagt upp arbetstagaren pga av arbetsbrist, kan ni inte dra av någon semesterlön som arbetstagaren fått ut i förskott.

Semesterlagen

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren