Återgång till arbete under föräldraledighet, hur funkar det?

Jag är just nu föräldraledig från mitt jobb men hade tänkt komma tillbaks och arbeta lite grann under en period.  Min fråga är om arbetsgivaren kan neka mig detta? Jag vet att man ska meddela detta två månader i förväg. Jag vill jobba varannan helg och var annan fredag som jag är schemalagd på.  Arbetsgivaren och mitt fack säger att jag har rätt till mina timmar men inte att jag kan välja specifika dagar ur mitt schema. Men om jag nu har ”rätt till mina timmar” och då endast kan jobba dessa dagar så borde det väl inte vara något problem, eller? Jag avslutar min hela föräldraledighet och går på delföräldraledighet istället och väljer då ut dom dagar jag vill jobba eller vara ledig på, hur man nu väljer att se det, eller är jag fel ute? Hur lite behöver man minst jobba i veckan eller månaden när man är delföräldraledig?  Kan även tillägga att det finns en vikarie på mitt schema nu och därför verkar dom inte vilja vara tillmötesgående då det betyder att jag skulle ”putta” bort denna från vissa tider från mitt schema. Får ingen större hjälp av mitt fackförbund heller. 
Tacksam för svar så fort som möjligt!

Hej!

I enlighet med föräldraledighetslagen har du rätt att avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

”15 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.”

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det finnas avvikelser från lagen som justerar dina rättigheter. Jag rekommenderar dig därför att i samråd med din chef komma överens om förläggning av arbetet. Du har rätt till en hel, halv, tre fjärdedelars, en fjärdedel respektive en åttondels ledighet med föräldrapenning.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren