Arbetsgivaren tvingar mig arbeta övertid, vad gäller?

Hej!

Jag jobbar som personlig assistent och mina arbetsgivare är brukarens föräldrar. De säger att jag måste jobba 5 dygn i sträck, vilket blir 120 timmar/sträck, om jag inte gör det blir jag av med jobbet… Är inte detta olagligt? Och hur går jag tillväga för att anmäla detta samt ha kvar jobbet?

Svar:

Hej!
Om inte kollektivavtal säger annat gäller lagar och regler enligt Arbetstidslagen. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan enligt § 5. När det finns behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar på en period av fyra veckor eller 50 timmar på en kalendermånad enligt § 8 samma lag. Enligt Arbetstidslagen § 13 och 14 har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Om inte kollektivavtalet säger annat har din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att bryta dessa regler nämnda ovan. Denne har därmed heller ingen rätt att säga upp dig på dessa grunder. Du kan även hänvisa till dessa lagar och regler som är beskrivna i Arbetstidslagen för din arbetsgivare för närmre diskussion kring problemet. Råd till dig är att kontakta eventuell facklig organisation, så kan de hjälpa dig närmre med detta. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren