Arbetsbefriad under uppsägningstiden

Hej! Jag har de senaste 2,5åren vart timanställd på ett fik. Jobbat både parallellt med skola och efter det jobbat uppemot 70%. Jag sa upp mig i början av november pga annat jobberbjudande med heltidsanställning. Jag har nu jobbat hälften av uppsägningstiden när chefen säger att jag inte behöver jobba resten av uppsägningstiden.

Min fråga är ifall jag har rätten att få ut lön för timmarna jag inte jobbar i slutet av uppsägningstiden då jag antagit mig passen? Jag känner ju mig lurad då timmarna varit tilldelad mig. Jag har läst Lagen om Anställnings Skydd men förstår inte om det gäller mitt fall?

Tack på förhand!

Hej

Du har rätt till dina inplanerade timmar, om din arbetsgivare väljer att arbetsbefria dig under din uppsägningstid gäller följande (lag om anställningsskydd).

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Din arbetsgivare kan inte heller ändra dina inplanerade timmar enligt arbetstidslagen.

12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg.

Bara att kräva ut din lön och dina förmåner.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren