Visstidsanställd, vad göra?

Hej

Har en arbetsrättslig fråga gällande tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS.

En bekant har varit visstidsanställd/behovsanställd på en förskola i snart sex år och arbetat fulltid. Hennes anställningar har löpt med ett år varvid de förlängts varje år. Vid ett möte igår (den 30 september) yrkade den anställde på att hennes anställning skulle övergå till en tillsvidareanställning nu eftersom hon arbetat på förskolan i snart sex år. Arbetsgivaren meddelade då att förskolan inte har råd att anställa henne och således inte kan erbjuda henne någon tillsvidareanställning. Vilka rättigheter har hon som arbetstagare och kan arbetsgivaren verkligen göra som hon gör?

Vidare har det kommit fram att en annan arbetstagare som arbetat på förskolan i endast ett år har fått en tillsvidareanställning.

Tacksam om ni redogör för vilka rättigheter arbetstagaren har i detta fall och vad hon bör göra.

Hej

Din väns situation är långt i från unik. Även om lag om anställningsskydd rent konkret innebär att ”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning”. Så innebär inte detta att hon per automatik är tillsvidareanställd.

Varför?

Arbetsgivaren kan nämligen kombinera flera olika typer av visstidsanställningar, och på så sätt undkomma att tillsvidareanställa personal.  Det är inte ovanligt att arbetsgivare dessutom skriver kollektivavtal som dessutom ger dem större möjligheter utnyttja lagstiftningen genom att ta in personal på timmar ”sånt som i vanligt tal kallas för timanställning”. Timanställning är ingen lagriktig anställningsform, ändå tillämpas denna typen av anställningar i stort sätt överallt på den svenska arbetsmarknaden, antingen genom kollektivavtal eller felaktigt (då arbetsgivare tror sig kunna hålla sådana anställningsformer).  Vad inte arbetsgivare eller arbetstagare tänker på är att dessa typer av anställningar leder till betydligt sämre socialekonomiska förutsättningar och större psykosociala påfrestningar för arbetstagaren. En arbetstagare som tillhandahåller tidsbegränsade anställningar har betydligt sämre möjligheter och sämre villkor att få banklån för tex köpa bostad. Det innebär dessutom mindre möjlighet att påverka semesterförläggning, föräldraledighet osv. Även om lagstiftningen ska skydda även visstidsanställda är den ganska urholkad, eftersom arbetsgivare hela tiden hittar vägar runt den.

Vad kan din vän göra?

Din vän ska titta igenom alla sina anställningsavtal, räkna ihop allmän visstidsanställning, vikariat var för sig. Dvs det är inte omöjligt att arbetsgivaren har gett din vän tex 23 månaders allmän visstidsanställning + 23 månaders vikariat. För exakt samma arbete. Det innebär att din vän kan ha arbetat 46 månader dvs nästan 4 år under en femårsperiod, utan att vän för den skull har rätt till en tillsvidareanställning. Har din vän dessutom en ”timanställning” genom kollektivavtal så kan din vän ha jobbat ännu längre tid. Då timmarna räknas i arbetsdagar. För att komma upp i en tillsvidareanställning ska din vän då ha arbetat över 720 dagar för att vara nära en tillsvidareanställning, det innebär vidare att varken semesterdagar eller helgdagar är inräknade i dessa dagar för varför du lätt kan förutsätta att det inte längre handlar om några två kalender år som arbetstagaren ska arbetat under en femårsperiod för att kunna hävda att hon/han är tillsvidareanställd.

När din vän har räknat igenom sin sammanlagda anställningstid, ska du be att hon/han tar kontakt med facket, de hjälper henne sedan i processen. I annat fall kan alltid vi hjälpa till.

Sammantaget, LAS 5 § är omgiven av många ställningstagande, infallsvinklar och praxis. Det går knappast att generellt dra en gräns utifrån paragrafens innebörd. Sanningen är betydligt mer komplex.

Stort Lycka till!

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren