Vad gäller vid dygnsvila samt veckovila?

Jobbar inom handels och arbetsgivaren vill att vi ska jobba mindre vid lågsäsong och mer vid högsäsong. Jag har en 75% tjänst och månadslön. Jag finner det konstigt då det inte så lite påminner om Metalls krisavtal fast utan löptid. Antar att 48 timmars regeln gäller vid en sjudagarsperiod samt sammanhängande nattvila på 11 timmar så hur är det ens möjligt att föreslå denna typen av arbetstid?

Svar:

Hej!
Om du enligt ditt anställningavtal har skrivit under på en 75 %-tjänst så är det det som gäller. Detta innebär att din arbetsgivare har en skyldighet att låta dig arbeta dessa 75 % om inte annat avtalats. Arbetsgivaren kan vid arbetstoppar kräva övertid från arbetstagare. Övertiden regleras i ATL § 8. och säger att när det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot dygn/ eller veckovilan som regleras i ATL § 13 och 14.

Enligt Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Är detta någonting som händer ofta på din arbetsplats är det dock någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Är du fackligt ansluten kan du kontakta din fackliga organisation så kan de hjälpa dig närmre med detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren