Ska jag få betalt för arbete på min lediga dag?

Hej jag är ledig varje torsdag, Men ibland så jobbar jag på mitt jobb i a f. Jag är fast anställd tillsvidare med en fast grundlön plus provision. Jag får ingen timlön om jag jobbar på mitt jobb under en ledig dag och jag uppmuntras till att komma in och jobba. Får min timlön utegå under några omständigheter om jag jobbar på min lediga dag? Det har den gjort under ett flertal tillfällen. Sagt att jag vill ha min timlön men får svaret nej varje gång!

Svar:

Hej!

Din grundläggande rätt som arbetstagare är att få lön för utfört arbete och för arbetad tid. Då du har fast månadslön har du rätt till denna då du arbetar dina schemalagda timmar. När du arbetar på dina lediga dagar har du rätt till att få lön för det arbete du då utför. Detta ska räknas som övertidsarbete, då du utför arbete på tider som du egentligen inte skulle ha arbetat. Det innebär att du har rätt till att få lön för den tid som du har arbetat. Kanske ska du också ska ha rätt till övertidsersättning, vilket dock bestäms i eventuellt kollektivavtal. Din arbetsgivare gör i ditt fall fel då de inte betalar ut lön efter utfört arbete. Du bör prata med din arbetsgivare kring detta. Lyssnar inte din arbetsgivare på dig råder jag dig att ta kontakt med eventuell facklig organisation så kan de hjälpa dig vidare med detta. Är du inte fackligt organiserad kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, för att du ska få betalt för tiden som du arbetat. Detta är dock en tjänst vi tar betalt för.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren