Projektanställd eller visstidsanställd?

Hej.
Jag har varit projektanställd sedan 120601 oavbrutet med 3 månadersavtal t.o.m 140930. Jag vill hävda att projektanställning likställs med allmän visstidsanställning och att min anställning därför skall övergå till tillsvidareanställd efter 2 år och därmed ha en månads uppsägningstid, Mitt förbund håller inte med om att projektanställning kan likställas med allmän visstidsanställning. Vad säger lagen och vad tycker ni?

Svar:
Hej,
Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). En allmän visstidsanställning omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra skrivningar där gällande anställningsformer. Det är möjligt att ditt fackförbund hänvisar till detta. Men enligt LAS gäller det jag skrev ovan.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren