Förskottssemester, avdrag på slutlön?

Hej

Har sakt upp en anställd som har fått förskottsemester. Vet att jag inte får avräkna semesterdagarna men hur är det med semesterersättningen? Hon har fått semester ersättning för förskottssemestern. Får jag dra av den på slutlön.

Hej

Enligt semesterlagens 29 a §

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs du kan inte dra den mot hennes intjänade lön men väl mot hennes intjänade semesterersättning.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren