Chefen kräver förstadagsintyg och gör avdrag på lönen!

Hej!

Jag jobbar på en winnback avdelning där telefonslussarna är öppna mellan 09.00 -17.45 vi börjar varje dag 08.45 och slutar alltid strax efter 18. Jag började på mitt jobb för ca 4 månader sen. Nu har chefen sagt att man kommer få avdrag 2000 kr på lönen vid minst försening och att man behöver ha första dags intyg vid sjukdom. Vi är ej anslutna till något kollektiv avtal. Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Då ni inte är anslutna av kollektivavtal är det lagen som är gällande. Enligt sjuklönelagen § 10 a så får förstadagsintyg träffas då särskilda skäl kräver det. Arbetsgivaren ska inte kunna kräva förstagdagsintyg av alla då det som nämnt endast är särskilda skäl som ska kunna härleda till dessa intyg. Dessa förstadagsintyg ska vara skriftliga. Kravet på förstadagsintyg gäller i högst ett år, och ska alltså endast kunna träffas då särskilda skäl kräver detta.

Det är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter enligt anställningsavtalen att betala ut lön för arbetad tid. Arbetsgivaren har därmed ingen rättighet att dra av pengar på lönen vid försening. Att komma för sent kan dock ses som misskötsel. Misskötsel på arbetet har arbetsgivaren rätt att ge en varning. Händer detta fler än en gång så kan det vara en grund för uppsägning av arbetstagaren.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren