Är jag återbetalningsskyldig?

Hej!

En anställning jag haft upphörde på egen begäran från 1/8 2014. Idag 15/10, ringde min förre arbetsgivare och hade krav på för mycket utbetald lön. Jag var tjänstledig och arbetade 40 %, men fick under de sista fyra månaderna lön 100 % pga slarv från min chef. Han hade inte registrerat min tjänstledighet, medan jag fullt riktigt redovisade 40 %. Alltså har jag hela tiden skött min redovisning och handlat i god tro. Eftersom min exfru just under den tiden skötte ekonomin och inte såg något för henne anmärkningsvärt, reagerade jag inte under dessa månader. Det rör sig om totalt ca 48 000 kr.

Min fråga är: Hur ligger det till med återbetalningsskyldighet. Jag har inte kunnat lägga pengar på hög, pga en husrenovering, så jag har ingen buffert att ta av. Vad säger praxis, och lagen?

Svar:

Hej!

Då fel utbetalning av lön har skett gäller det som huvudregel att du är skyldig att återbetala denna. Det finns dock undantag som säger motsatsen. Dessa undantag beslutades i Högsta Domstolen och säger att om mottagaren av den felaktiga utbetalningen har handlat i god tro och att denne har hunnit inrätta sig efter betalningen så ska personen inte vara återbetalningsskyldig. Om personen ska slippa återbetalning ska båda dessa vara uppfyllda, alltså att personen anses ha handlat i god tro och att hen hunnit inrätta sig efter betalningen. Att anses ha handlat i god tro kan vara exempelvis om du inte anses ha haft någon möjlighet att räkna ut din lön eller inte ha ansetts haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens utbretalning. Gällande det andra kravet att personen ska ha hunnit inrätta sig efter betalningen är ett exempel på det om lång tid har förflutit den den eller de felaktika utbetalningarna. Det är alltså inte helt tydliga regler gällande detta. Om du int väljer att återbetala pengarna till din arbetsgivare finns risken att denne kan gå till domstol. Förlorar du i domstol kan du komma att betala motpartens kostnader.

Mvh
Isabella Wester