Visa läkarintyg med diagnos för arbetsgivare?

Hej, varit sjuk 11/8-22/8-14. Jag har sjukintyg av läkare första dagen vilket jag har . Frågan är om jag behöver ge min arbetsgivare sjukintyget som läkaren avrådde mig och sa att hon skickar till Försäkringskassan. Skulle jag behöva det? Måste jag då visa min diagnos för arbetsgivaren vilket denna säger. Hoppas på snabbt svar då arbetsgivaren hotar med utebliven lön.

Svar:
Hej! Då du har varit sjuk i mer än sju dagar så måste du för att kunna få ut sjuklön visa ett sjukintyg från en läkare för din arbetsgivare. Om du som arbetstagare inte visar upp läkarintyg efter sjunde sjukdagen har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut sjuklön. Dock så är det inget krav att du måste visa diagnosen för din arbetsgivare. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning på de arbetsuppgifter som du som arbetstagare inte kan utföra på grund av sjukdomen. Alltså måste du visa upp läkarintyg för arbetsgivaren, men behöver inte visa upp vilken diagnos du har.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren