Uppsägningstid för tillsvidareanställd?

Vad gäller vid uppsägning av en tillsvidareanställning med timlön? Måste jag arbeta schemalagda arbetspass eller kan jag gå på dagen?

 

Svar:

Hej!

Vid tillsvidareanställning gäller alltid en månads uppsägningstid enligt LAS. Det vill säga om inte kollektivavtal säger annat eller om inte du och din arbetsgivare har kommit överens om annat i ditt anställningsavtal. Finns det inga sådana överenskommelser i anställningsavtal eller kollektivavtal har du alltså en månads uppsägningstid.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren