Uppsägningstid för min anställning?

Jag är anställd som personlig assistent för en privat samordnare.
Min fråga gäller anställningsform kontra uppsägning. Om jag citerar mitt anställningskontrakt:
Tidsbegränsad anställning (inga datum ifyllda)
Timanställning from 14 07 01 (inget slutdatum)
Arbetstid: Heltid 34-38 tim/vecka, sem ers betalas ut varje månad.
Uppsägningstid enligt vid var tid gällande kollektivavtal (Kollektivavtal Kommunal AB-P)
Så frågor:

1. Under det kollektivavtalet finns inga timanställningar – för så tolkar jag min anställning. Vad anser ni?
2. Vilken uppsägningstid gäller?
3. Hur säger man bäst upp sig, och vad är man skyldig att uppge som anledning?

Svar:

Hej!

1. Timanställning är ingen anställningsform som finns reglerad i lagen, utan har enligt sedvana på arbetsmarknaden i praktiken kommit att tillåtas. Står det alltså tidsbegränsad anställning i ditt anställningsavtal så är det den anställningsformen du är anställd under.

2. Då din anställning går under visstidsanställning får du se över om det står någonting om eventuell uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Står det ingenting i detta kan du se över kollektivavtal och vad det står kring uppsägningstiden för visstidsanställning i detta. Finns det inte reglerat i kollektivavtal följer uppsägningsreglerna LAS. På Unionens hemsida kan du läsa följande kring uppsägning från visstidsanställning:

”En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum. Men det förekommer att det finns blandformer, varav man kan se två typfall.

 

I det ena fallet står det till exempel att ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”. Anställningen är egentligen en tillsvidareanställning, men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att vikariatet är uppsägningsbart.

I det andra fallet kan det stå att man ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. I det fallet är det mer tydligt att det är en visstidsanställning, men att den upphör, när den man vikarierar för kommer tillbaka.

 

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka). Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.”

 

 

 

3. Uppsägning sker på bästa sätt genom att du sätter dig och har en muntlig dialog med din arbetsgivare och förklarar sakligt med honom varför du valt att säga upp dig från den nuvarande arbetsplatsen. Du har egentligen ingen skyldighet att uppge anledning för uppsägning till din arbetsgivare, mitt råd till dig är dock att vara saklig och ärlig kring varför du väljer att säga upp dig. Detta för att få ett så bra avslut som möjligt på din nuvarande arbetsplats.

One thought on “Uppsägningstid för min anställning?

  1. Pingback: Arbetsgivaren betalar inte ut min lön | Arbetsrättsjouren – rådgivning inom arbetsrätt

Comments are closed.