Rättigheter vid föräldraledighet och uppsägning

Hej,
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Jag anställdes 2012-02-01 och har ett anställningsavtal på 100%=heltid. (När jag anställdes hos dem ville jag ha ett anställningsavtal på 100% eftersom jag inte visste hur jag ville jobba framöver när min dotter var lite äldre.) Jag var föräldrarledig också när jag började hos dem så jobbade jag bara 50 % fram till 2012-12-31. Från 2013-01-01 har jag jobbat 75% (då min dotter är under 8 år.) Jag har en uppsägningstid på 3 månader och min fråga är om jag kan hänvisa till föräldraledighetslagen och be att få komma tillbaka på 100% mina sista två månader då det skulle påverka min a-kassa positivt. Om jag har tolkat det rätt så har jag rätt att senast 1 månad efter jag har underrättat min arbetsgivare gå upp till 100% tjänst enligt mitt anställningsavtal.

Gäller detta även under en uppsägningstid? Och trots att jag aldrig faktiskt har jobbat 100% hos dem. Det är väl ändå anställningsavtalet som styr?? Jag har redan underrättat min arbetsgivare om detta och han skulle kolla upp det och återkomma med besked till mig.

Tacksam för hur ni ser på detta och ser fram emot ert svar.

Svar:
Hej,
jag håller med dig att det är anställningsavtalet som styr och du har då rätt att gå upp till 100 %. Precis som du skriver är det med stöd av Föräldraledighetslagen du gått ner i tid. Vill du gå upp i tid igen ska du meddela arbetsgivaren detta och i lagens 15:e § står följande:
En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.

I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Jag hoppas att din arbetsgivare kommer fram till samma sak som vi och att det inte uppstår några problem. Skulle det göra det är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren