Rätt till sjukskrivning vid graviditet?

Hej!

Jag har lasföreträde och har just nu en allmän visstidsanställning. Jag jobbar natt och är gravid men kommer antagligen inte att klara av att fortsätta jobba dom sista två månaderna innan barnet föds – dels på grund av att arbetet är fysiskt tungt, och dels på grund av alla risker som nattjobb innebär för graviditeten. Jag undrar om jag har rätt att vara sjukskriven och senare föräldraledig? Vad har jag som visstidsanställd för rättigheter?

Svar:

Hej!

En normal graviditet anses inte vara en sjukskrivning. Däremot så kan du ha rätt till graviditetspenning. Denna ersättning har du rätt till om du har ett fysiskt ansträngande arbete och om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten. Om du har ett tungt eller fysiskt ansträngande arbete kan du från och med den 60:e dagen före förlossning ha rätt till graviditetspenning. Mer om graviditetspenning kan du läsa på Försäkringskassans hemsida.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren