Kan lönen vara helt byggd på provision?

Hej

1, kan man ha ren provisions baserad lön eller måste man ha en blandning av garantilön/provisionslön.

2,och finns det några regler på procentsatsen när man har provisions baserad lön eller är det en förhandling med arbetsgivare

Hej

I svensk arbetsrätt finns det ingen lag som garanterar arbetstagaren en viss minimilön. Istället bygger svensk arbetsrätt på att arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vilken lönenorm som ska gälla i kollektivavtal. Det innebär rent krasst att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som tex bestämmer ingångslöner och årligen förhandlar lönepåslag/lönerevision utefter förutbestämda regler. Det är viktigt att förstå att arbetstagare som inte är med i facket inte i samma utsträckning kan tillgodogöra sig dessa framförhandlade villkor, vilket av många arbetstagare ser som en självklarhet. En stark fackrörelse är grunden, dvs det är en myt att den finns någon lag som ser till att hjälpa arbetstagare till högre löner om man som arbetstagare väljer att ställa sig utanför facket.

Du som arbetstagare kan alltså inte utan facklig tillhörighet eller ett gällande kollektivavtal begära någon form av särskild lön för arbete.  Det blir upp till arbetstagaren själv att förhandla fram.  Vill arbetsgivare erbjuda dig en provisionsbaserad lön har du själv ett val att acceptera detta eller inte så vida det inte strider mot kollektivavtalet.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren