Förskottssemester, måste jag betala tillbaka?

Hej!
Jag har varit anställd som konsult på ett bolag som har kollektivavtal.
Nu har jag avslutat min anställning efter 4,5 år. Första året tog jag ut 21 dagar förskottssemester som jag nu är återbetalningsskyldig.

Fråga:
Skrivs inte förskottssemestern av med 20% varje år man jobbar och är anställd i bolaget?

Hej

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande.

Eftersom du inte arbetat i 5 år kommer du därför att få kvitta förskottssemestern mot din innestående semesterersättning.

Däremot har arbetsgivaren ett gällande kollektivavtal kan det mycket väl vara så att förskottssemestern skrivs av med 20% per år.  Du måste därför se efter vad det står i det gällande kollektivavtalet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren