Felaktig utbetalning av arbetsgivaren

Hej!

Jag har blivit kontaktad av min arbetsgivare som menar att det har skett en felaktig löneutdelning på mitt bankkonto och att jag är skyldig att återbetala den summan.

Jag har lagt fram underlag som kontobevis och kontoutdrag med min banks stämpel och namnunderskrift som visar att en sådan överföring inte finns på mitt bankkonto.

Arbetsgivaren har då genom sin bank kontaktat min bank vid två tillfällen och begärt mina kontouppgifter som de har fått vid båda tillfällena.
Banken har således brutit mot banksekretessen.

Även arbetsgivarens aggressiva agerande är ett stort frågetecken för mig.

Än idag påstår arbetsgivaren att jag är betalningsskyldig och min bank förser dem med mina kontouppgifter.

Vilka rättigheter har jag och vad kan göra i detta ärende?

Med vänliga hälsningar

Hej

Som huvudregel gäller att den som har tagit emot ett belopp som hon eller han inte har rätt till är skyldig att betala tillbaka detta belopp.

Däremot har du tagit emot (eller det inte kan påvisas) och förbrukat beloppet i god tro är inte skyldig att betala tillbaka beloppet.  Det som ligger som bevisgrund här är oftast ett lönebesked, det klart och tydligt framgår för arbetstagaren att rätt eller fel lön betalats ut.

Du ska således titta över din lönespecifikation där det borde framgå om du fått ut rätt lön. Om det som jag förstår det i ditt fall inte framgår att du fått någon annan utbetalning från arbetsgivaren. Borde arbetsgivaren i så fall kunna påvisa att så är fallet. Med tex banktransaktioner till ditt lönekonto.

Du måste vara medveten om att har du fått ett högre belopp utbetalt och du märkt att det,    handlar du i ond tro om du inte betalar tillbaka beloppet. Det är inte så enkelt att arbetsgivaren bär hela ansvaret  utan du har också ett ansvar.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren