Avsluta ett vikariat i förtid?

Hej,
Jag var anställd på ett företag under sommaren som vikarie och har fått sparken. Saken var den att jag trodde (hela tiden) att jag var anställd förräns en annan vikarie tog i konakt med mig angående ett pass. Dagen efter fårjag reda på (efter jag hade tackat ja till passet) att jag inte längte var anställd hos de. Vilket jag tycke var väldigt konstigt.

Samma dag ringer jag chefen där hon säger att jag, enligt en annan anställd dock så jobbar han på ett annat arbetsplats (de på hans arb.plats lånar våran tvättstuga)enligt honom har jag misskött mig. Ex pratade i telefon.
Under detta samtal så kunde jag inte förklara mig för hon va redan bestämd, vad jag än sa.

Notera även att under perioden jag började tills jag slutade så fick jag inte betalalt förräns slutet av augusti. Började min anställning på Juni.

Vem har rätt eller fel här.

Svar:
Hej,
anställningsskyddet i en tidsbegränsad anställning är väldigt starkt då man endast kan avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid om arbetsgivaren eller arbetstagaren gjort sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott. Man kan avtala med sin arbetsgivare om möjlighet till uppsägning och det kan även finnas bestämmelsen i ert kollektiv avtal. Har man inte avtalat är möjligheterna att avbryta din tidsbegränsade anställning begränsade, det krävs ett väsentligt kontraktsbrott.

Det står inte i ditt mail mellan vilka datum ditt vikariat skulle löpa. När valde arbetsgivaren att avbryta ditt vikariat? Det verkar vara oklart för dig när du inte hade ditt jobb kvar. Utifrån din information verkar arbetsgivaren ha gjort fel. Sedan är det svårt för mig att utläsa om och hur du misskött dig. Vi kan undersöka ditt ärende vidare men det är en tjänst vi tar betalt för. Du är välkommen att återkomma med ditt anställningsavtal och exakt datum när arbetsgivaren valde att avsluta din anställning. Vi kan då återkomma till dig och se om du vill att vi kontaktar din arbetsgivare och kostnaden för detta.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren