Avgångsvederlag – vad är rimligt?

Hej! 
Har varit trogen anställd på ett företag i 24 år, skött mig, aldrig sjuk etc! Nya ägare tog över för några år sedan, och några av dom gamla fick gå, men jag fick vara kvar på min chefspost! Nu vill ledningen ha in nytt folk och jag har blivit ombedd ”att gå vidare”och säga upp mig, samt fundera på ekonomisk kompensation!! Jag har 6 månaders uppsägningstid, vad är rimligt att begära? 12 el 18 månadslöner el mer? 
Tacksam för svar!

Hej!

Det finns ingen lag som ger stöd åt avgångsvederlag, utan det är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om du är medlem i facket så kan de hjälpa dig att förhandla fram en ersättning. Det är svårt att ge rådgivning i en exakt summa. Det finns de som  begär månadslöner efter antal uppsägningsmånader och de som förhandlar om mer. Tänk på att ett avgångsvederlag alltid är frivilligt och att du inte behöver säga upp dig om saklig grund saknas.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren