Arbetsgivaren betalar inte ut innestående lön

Informerade min arbetsgivare vid anställning om att jag försover mig i bland fick till svar inga problem.Arbetade i företaget i 3-4 år med en massa övertid utan rätt ersättning en dag sa min arbetsgivare att om jag försov mig en gång till så behövde jag inte komma till jobbet nå mer en vän fick reda på det o info sin arbetsgivare som ringde mig o ville anställa mig omgående sa upp mig o lämnade min dåvarande anställning efter ca en vecka vågade inte vara kvar för om jag skulle försova mig så var jag utan Arb var på min förra arbetsgivare inte betalade ut hela min innestående lön har han rätt till de?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har alltid som skyldighet att betala ut lön för den tid som arbetstagaren har arbetat. I detta fall gör alltså arbetsgivaren fel då denne inte betalar ut innestående lön till dig. Du kan kräva av din arbetsgivare att du ska få den lön som du har arbetat för. Under alla typer av anställningar (med undantag för provanställning) är det minst en månads uppsägningstid. Där bryter då även du som arbetstagare mot uppsägningstiden då du enligt lag har minst en månads uppsägningstid, kanske till och med längre beroende på vad som står i anställningsavtal och/ eller kollektivavtal. Du kan därför bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare då detta inte har efterföljts. Alltså har du rätt till att få ut din innestående lön från arbetsgivaren, men risken finns även att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot företaget på grund av att du inte arbetat under den avtalade uppsägningstiden.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren