Uppsägning av anställningsavtal

Hej! En vän har skrivit på avtal (i slutet av juni) om provanställning 6 mån fr.o.m. x/x 2014.
Idag ringer arbetsgivaren och säger upp avtalet (pga arbetsbrist). Frågor:
1. Räcker muntlig information? Läst att det är skriftligt som gäller. Spelar det någon roll, i detta fall, exakt när info ges – om den ges innan x/x?
2. Vilka ekonomiska rättigheter finns: läst både 2v och 1 månads lön – vad gäller? Det spelar väl ingen roll att anställningen inte hunnit börja?
Jättetacksam om svar erhålles!

Hej

Vid en uppsägning av en provanställning gäller 31 § Lag om anställningsskydd,där arbetsgivaren ska underrätta arbetstagare minst två veckor i förväg om att provanställningen ska upphöra. Vid uppsägning av en provanställning behöver arbetsgivaren inte ange saklig grund uppsägningen, dvs den behöver inte vara motiverad med tex arbetsbrist (vilket är saklig grund).
Om arbetstagaren begär det ska uppsägningen vara skriftlig 9 § Lag om anställningsskydd.
Utifrån lagstiftningen så är den anställde skyddad i två veckor under provanställningen, men generellt gäller en månads ömsesidig uppsägningstid enligt 11 § lag om anställningsskydd. Därför kan det vara motiverat att ge 1 månads uppsägningstid även om det rent generellt inte är befogat vid en provanställning.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren