Semesterersättning under sjukskrivning

Jag har slutat min anställning, och ska få utbetalt min semesterersättning. Jag var sjukskriven med sjukpenning från FK under två månader. Hur räknas semesterersättningen ut för den perioden?

Hej

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Dvs semesterersättning  ska utgå från din arbetsgivare för de två månader du var sjukskriven.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren