Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad? Vad gäller?

Hej, 
Vi är en arbetsgrupp på 6 personer, 4 heltid, 1 80% och 1 50%. Vid semestrar går det ut extra pass. Finns det någon regel om att de som arbetar deltid först skall bli erbjudna dessa pass eller skall de fördelas i gruppen? 
Har en 50% tjänst och har aviserat att jag vill arbeta mer.

Hej

En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid har företrädesrätt till sådan anställning.  En förutsättning är att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.  För att komma i fråga för ”högre sysselsättningsgrad”, vilket är lagtextens uttryckssätt, krävs att den deltidsanställde arbetstagaren  anmäler detta till sin arbetsgivare och vidare att arbetsgivaren arbetskraftsbehov kan tillgodoses på detta sättet.

Vad du som arbetsgivare/arbetstagare bör tänka på: Något krav på kvalifikationstid finns inte som tex för 25 § LAS. Dvs arbetstagaren behöver inte ha arbetat viss tid på arbetsplatsen för att kunna göra anspråk på en högre sysselsättningsgrad. Det finns heller inga krav på att anmälan måste ha kommit tillgodo arbetsgivaren viss tid i förväg.  Vilket visar att du relativt enkelt kan anmäla ditt intresse till arbetsgivaren och arbetsgivaren kan inte ställa några direkta motkrav eller få tid att planera för detta.

Sammantaget bör de deltidsanställda som har  anmält att de vill ha en högre sysselsättningsgrad ges förtur till extrapassen, det innebär dock att de inte ska har förtur till en högre sysselsättningsgrad än heltid.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren