Avräkning för förskottssemester

Hej
Jag har av företaget X fått ett löneavdrag på min sista lön som jag håller på att bestrida. Jag önskar bara få lite stöd i min sak av juridiskt kunniga personer.

Avdraget som företaget gör baserar sig på en förskottssemester som jag tagit ut under semesteråret 2011. Jag slutar före fem gångna år. Företaget har rätt att reglera delar av eller hela förskottssemestern. Det bestrider jag inte.

Det jag bestrider är att företaget gör ett avdrag där min lön påverkas, inte enbart de intjänade semesterdagarna fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-08-24, alltså 12 dagar, avräknat ledighet etc. Som jag tolkar § 29 i semesterlagen så får endast de intjänade semesterdagarna som står som pant mot de tillbakabegärda dagar förskottssemestern utgör. Min lön om f.n. 18 arbeta dagar får inte röras, vilket företaget har gjort i detta fall och nästan nollställt min lön sånär som på någon hundring.

Det betyder att om företaget i detta fall skulle hålla sig den regeln så skulle de få erfara en förlust om 30-12 dagar alltså 18 dagar (företaget har 30 dagar semester).

Jag hoppas att jag har förklarat mig tydligt nog så att ni kan ge mig ett genomtänkt svar eller råd. Jag har kontaktat UNIONEN och dess juridiska organ också.Svar:

Svar:
Hej,
Om du får förskottssemester och avslutar din anställning själv inom fem år från anställningsdagen så har din arbetsgivare rätt att ta ut kostnaden för din förskottssemester från din innestående semesterersättning.  Avräkning kan endast ske mot semesterersättning och inte mot lön, om inte du samtycker eller det finns stöd i kollektivavtalet för avräkning mot lön. Som medlem i Unionen bör du även få svar från dem och om ert företag har kollektivavtal med Unionen veta vad som avtalats där. Du är välkommen att återkomma till oss  vid behov.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren