Schema tre dagar i förväg

Jag jobbar i en livsmedelsbutik. Är timanställd men jobbar heltid. Vi får veckans schema 3 dagar innan det börjar gälla, och den ena veckan är inte den andra lik. Det är omöjligt att planera och man måste hålla på och önska varje vecka om man har något specifikt önskemål. Det är samma för både extraanställda och ordinarie. Är detta lagligt?

SVAR:
Enligt lagen har du rätt att få ditt schema 14 dagar i förväg om inte verksamheten av särskilda skäl inte kan schamläggas på det sättet. Detta gäller oavsett om du är tillvidareanställd eller tex vikarie.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren