När börjar man tjäna in semesterdagar?

Jag började en allmän visstidsanställning den 1 november 2013 och fick tillsvidareanställning den 10 juni 2014. Nu har jag gått på min semester, men jag har blivit osäker på om jag verkligen har (!) semester… Har jag verkligen tjänat in till semester mellan 1 november och 10 juni? Är det inte så att jag först börjar ”jobba in” semester efter att jag blivit tillsvidareanställd? Jag är osäker!

SVAR:
Du börjar tjäna in semesterdagar din första anställningsdag, oavsett anställningsform. Vanligen har man intjänandeår 1 april-31 mars, det innebär att du har tjänat in ca 10 dagar sedan den 1 nov som du har rätt att ta ut med semesterlön och semesterersättning. Om du vill vara ledig längre så kan du antingen ta obetald semester resterande tid eller, om företaget tillämpar detta, förskottssemester. Förskottsemster innebär att du får en skuld till arbetsgivaren som avskrivs efter fem år, eller om du blir uppsagd pga arbetsbrist.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren