uppsägningstid med tidsbegränsad anställning?

Hej!

Jag har en allmän visstidsanställning på ett företag. Har fått ett schema över sommaren efter att jag sagt att jag kan arbeta de veckorna. Har nu sökt ett annat arbete och om jag får det så kommer jag att säga upp mig. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har som timanställd, har inte skrivit på några papper att jag kan arbeta under den här perioden utan endast fått ett schema i ett kuvert.

SVAR:

Hej,

Utifrån det du skriver tolkar jag som om du har en allmän visstidsanställning sedan innan på företaget och att schemat gällande sommaren är en del av anställningen. En allmän visstidsanställning är enligt LAS 5§ en form av tidsbegränsad anställning. Har du och din arbetsgivare inte kommit överrens om något annat upphör en tidsbegränsad anställning vid anställningens utgång eller när arbetet slutförts, detta utan uppsägningstid. Det vill säga den tidsperiod du och din arbetsgivare avtalade, när anställningen trädde i kraft, är det som gäller.

Att notera är att ett avtal är bindande och kan förekomma i både muntligt och skriftligt, det vill säga i ditt fall tolkar jag det som om du och din arbetsgivare muntligt har avtalat om att du ska arbeta efter schema i sommar.

Har du varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod är det att notera att anställningen övergår till en tillsvidare och anställning är således uppsägningsbar och minsta uppsägningstiden är då en månad enligt 11§ LAS. Tillsvidareanställning är den enda anställningsformen som alltid har uppsägningstid.

Dock är det så att så länge du och din arbetsgivare är överrens kan anställningen avbrytas tidigare, om det är av ditt intresse, vilket jag tolkar det som i det fall du skulle få en tillsvidaretjänst i ett annat företag.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren