Sjuklön på röd dag

skukdom

lön

hej

frågan vi har hängavtal med byggnads vad gäller. killen blir sjuk den 28/april över den 1 maj som är röd, är vidare sjuk ett antal dagar efter, skall han ha sjuklön för den röda dagen eller helglön.

Svar:
Hej,

Den anställde har rätt till sjuklön för de dagar som han annars hade haft rätt till lön. Hade han varit frisk och fått lön för en röd dag har han rätt till sjuklön om han är sjuk under en röd dag.

Den anställda har enligt Sjuklönelagen en karensdag. Det innebär att ingen sjuklön betalas ut för den första sjukdagen. För dag 2-14 i sjukperioden är sjuklönen 80 procent av lön och andra anställningsförmåner som den anställda gått miste om på grund av sjukdomen. Med kollektivavtal kan sjuklönen vara högre. Du bör därför undersöka om det finns några skrivningar i ert hängavtal kring sjuklönereglerna.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren