Semesterersättning på övertidstimmar?

Hej!
Jag är fastanställd och jobbar 168 timmar/månad. Utöver detta har jag mycket övertid då vi har jour. Om jag får tex 100 timmar i övertidsersättning har jag då rätt till semesterersättning på dessa timmar?

Svar:
Hej,
Arbetstidslagen reglerar inte frågan om skyldighet för arbetstagare att arbeta övertid och inte heller några regler om ersättning. Du bör fråga din arbetsgivare kring vad som gäller och om det regleras i kollektivavtal. I Semesterlagen hittar du skrivningar kring hur semesterersättningen ska beräknas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren