Rätt till avtalad tjänstledighet

Hejsan.
Jag ansökte om tjänstledigt och fick det beviljat med kontrakt och underskrifter.
Efter 3 veckor tog dom tillbaka beslutet, strök tippex över beviljat och kryssade
i ej beviljat utan egentligen motivera varför. Får man göra så?

Svar:
Hej,
Om du och din arbetsgivare avtalat om tjänstledighet gäller detta avtal. Det är inget som arbetsgivaren ensidigt kan ändra.

I Sverige är huvudregeln att inget formkrav finns för hur avtal ska ingås och ett muntligt avtal är lika bindande och giltigt som ett skriftligt avtal. Det är först om man blir osäker på vad man kom överens om, eller vid uppkomna konflikter mellan parterna i ett avtal, som det kan vara bra att ha nedtecknat vad som överenskommits inledningsvis. Detta både som ett stöd för parterna, men också som ett sätt att lösa uppkomna meningsskiljaktigheter.

Börja först med att prata med arbetsgivaren om dina rättigheter. Får du inte gehör från arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss.  Återkom då med dina kontaktuppgifter så att vi eller vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå kan nå dig per telefon.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren