Ogiltig uppsägning

Min chef har tvinga mig under press att skriva under uppsägning och det gillar
direckt förresetn jag har varit ensam uttan någon från facket och jag vill stopp
uppsägning snälla hur tack

Svar:
Hej,
om din arbetsgivare vill säga upp dig måste det finnas saklig grund. Arbetsgivaren måste även följa övriga regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) när det gäller t.ex. turordningsregler och uppsägningstid. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen ska du skriva ett brev om detta till arbetsgivaren. Enligt LAS så ska en uppsägning ogiltigförklaras inom 2 veckor från uppsägningstillfället. I princip räcker det att du skriver att arbetsgivarens uppsägningsbesked är felaktigt och att du vill ha frågan om beslutets giltighet rättsligt prövad. Samt att du skriver datum på brevet och överlämnar det till arbetsgivaren. Bra är naturligtvis om arbetsgivaren skriver under att hen mottagit underrättelsen (men det är inte nödvändigt).

När det gäller att driva ärende om skadestånd för felaktig uppsägning måste ett sådant anspråk föras fram inom 4 månader från brottet.

Arbetsrättsjouren kan tillsammans med vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå hjälpa dig att driva ärendet gentemot arbetsgivaren. Vi erbjuder inledningsvis upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Vill du att Klas återkommer till dig på det telefonnummer du angett? Ni kan då diskutera möjligheterna att driva ditt ärende vidare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren