Kan AG tvinga AT ta ut föräldrapenning?

Hej,
Jag arbetar deltid på sjukhus.  Har ansökt om föräldraledighet under fyra veckor i sommar. Min chef påstår att  jag måste ta ut föräldrapenning under ALLA dagar under denna period alltså även  under mina lediga dagar.  Har även pratat med försäkringskassan och de har inga sådana regler.  Kan arbetsgivaren tvinga mig?
<FONT COLOR=”white”>.</FONT> 
Svar:
Hej,
I enlighet med försäkringskassan så har du rätt att ta ut föräldrapenning på grund- eller  lägstanivå även för dina arbetsfria dagar denna period, men din arbetsgivare har inte rätt att  tvinga dig att göra det. Det är socialförsäkringsbalken kap 11-12 som reglerar detta.  
<FONT COLOR=”white”>white</FONT> 
Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren