Hur beräknar jag anställningstid?

Får jag räkna ihop 2 anställningsperioder hos samma arbetsgivare vid uppsägning
pga arbetsbrist? Jag sade själv upp mig från första anställningen och hade annat
jobb 1,5 år och återvände sedan till min förra arbetsgivare. Inget
kollektivavtal finns, men IF Metall hade i så fall varit det som gällt.

Svar:
Hej,
regler om anställningstid och andra frågor rörande anställning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS ). All den tid som ett anställningsförhållande har förelegat får i regel räknas med om inte annat anges. Detta gäller oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Anställningen måste inte vara sammanhängande, det har således inte någon betydelse att du gjort ett uppehåll i arbetet hos den aktuella arbetsgivaren.

Då arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal gäller inte regler ur IF Metalls avtal hos er.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren