Felaktigt avdrag på lönen?

Hej! Min son arbetar som VVS-lärling och är snart klar med utbildningen.  Företaget har kollektivavtal som säjer att arbetarna ska ha skyddsutrustning betald av arbetsgivaren. På senaste lönen hade ag dragit pengar utan att förklara varför men sonen misstänker att ag anser att han köpt för dyr utrustning (hörselkåpor, skor) dock har ag aldrig uppgett vad utrustningen får kosta.

För det första: inte är det väl tillåtet att ag drar pengar från lönen utan att det är överenskommet och finns en anledning till det?

För det andra: om ag inte informerat om (och aldrig är med vid såna inköp) vad utrustningen får kosta kan väl inte arbetarna stå skyldig till om ag tycker att
det kostar för mycket?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
nej det är inte rätt av arbetsgivaren att dra av pengar på lönen utan en gjord överenskommelse. Din son bör fråga arbetsgivaren vad det är för avdrag som är gjort. Är det för skyddsutrustningen är detta fel då ingen överenskommelse gjorts.  Ni bör även undersöka om det står något ytterligare i kollektivavtalet. Ni kan läsa mer om rätten till kvittning på vår blogg. Bland annat i detta inlägg: http://arbetsrattsjouren.nu/2013/01/ratten-till-kvittning-2.html

Ni är välkomna att återkomma till oss om ni inte får gehör från arbetsgivaren. Vi har då möjlighet att skicka ett kravbrev till arbetsgivaren. Detta ingår inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en kostnadsuppskattning. Är din son medlem i ett fackförbund ska han vända sig till dem för stöd.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren