Återbetalningsskyldig vid förskottssemester?

Hej

Har en fråga om förskottssemester.

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, blir man återbetalningsskyldig för den uttagna betalda förskottssemestern ?

Är detta reglerat i semesterlagen ?

Svar:
Hej!

Förskottssemster finns inte reglerat i lag men högst troligt i kollektivavtal om det finns på din arbetsplats. Vanligtvis skrivs förskottssemesterna av efter 5 års anställning eller om du blivit uppsagd pga. arbetsbrist. Vid egen uppsägning innan de 5 åren löpt ut så blir du vanligtvis återbetalningsskyldig.

Dubbelkolla vad ert kollektivavtal säger men det är högst sannolikt att du inte blir återbetalningsskyldig om du sagts upp pga. arbetsbrist.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren