Arbetsbrist eller inte?

Vi är 4 personer som är uppsagda pga av arbetsbrist. Våran tre månaders
uppsägningstid löpte ut den 7/5. Vi har varit tillsvidareanställda. Dagen efter
den 8/5 blir vi visstidsanställda av samma arbetsgivare i 6 veckor. Under dom
senaste veckorna har det kommit in jobb och företaget har visstidsanställt 3 nya
personer f.o.m den 5/5.

Kan verkligen arbetsgivaren visstidsanställa oss. Måste inte arbetsgivaren ta
tillbaks sin uppsägning och låta oss fortsätta att vara tillsvidareanställda?

Svar:
Hej,
arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Däremot är det inte tillåtet med fingerad arbetsbrist. Vid bedömningen av om fingerad arbetsbrist föreligger tittar man b.la. på om det skett förändringar i verksamheten på sistone. Om så skett talar det för att uppsägningen faktiskt beror på arbetsbrist och det därför inte är fråga om fingerad arbetsbrist.

Om du har arbetat i mer än 12 månader hos arbetsgivaren och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så har du företrädesrätt till anställningar där du har tillräckliga kvalifikationer. Det betyder att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs. Rätten gäller från och med att du gör ditt anspråk och till och med nio månader efter att din anställning har upphört.

Det låter i ert fall som att det varit arbetsbrist men att det nu kommit in nya arbeten. Det ni ska vara uppmärksamma på är er rätt till företrädesrätt till återanställning. Ni är välkomna att återkomma om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren