Ändra semesterår?

Undrar hur man räknar fram semesterdagar om man nu har ”fel” semesterår, dvs vi har jan – dec… Skulle vilja att det ändrades till det som är rätt april – mars. Blir inte överens med mig själv om hur jag ska räkna.

SVAR:
Du kan inte på egen hand ändra ditt semesterår, detta regleras i ditt anställningsavtal. Ta upp frågan med din chef och dina kollegor om ni är flera som vill ändra detta.
Om du har jan-dec som intjänande år så räknar du på samma sätt som april-mars, ca 2 dagar intjänad semester/månad. Dessa kan du sedan ta ut med start i januari efterföljande år.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren