Uppsägningstid vid visstidsanställning?

Hej!

Jag har en lönebidragsanställning, en visstidsanställning på 6 månader. Nu har jag varit på intervju för ett annat jobb som jag gärna vill ha. Men förutsättningen är att jag kan börja innan min visstidsanställning går ut. Kan jag säga upp mig? Min chef säger att man inte kan säga upp en visstidsanställning. Jag pratade med facket, som efter att ha tittat i det kollektivavtal som gäller mig (BEA enligt mitt anställningsavtal) sa att jag har 14 dagars uppsägningstid. Vad gäller?

Hej,

Det beror helt på hur ni har avtalat kring din visstidsanställning (exempel projektanställning, vikariat, säsongsarbete eller överenskommen visstidsanställning). Vanligtvis är en visstidsanställning inte uppsägningsbar dvs. att du förbinder dig att arbeta under hela avtalstiden samtidigt som arbetsgivaren förbinder sig att ha dig kvar. Ofta så görs dock separata uppgörelser i anställningsavtalet som innebär att anställningen kan sägas upp. Då är det ofta en en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad som avtalas.

Om ni har kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor på arbetsplatsen så rekommenderar jag dig att titta vad det står skrivet om visstidsanställning i det.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren