Omförhandling anställningsavtal

Hej! jag har för närvarande en 100% tjänst med 37 timmar. Detta har jag avtal på. nu vill arbetsgivaren att jag ska börja jobba 40 timmar 100% utan ersättning för dessa timmar, har de rätt att göra så? jag anser att det innebär en lönesänkning för mig då min tim lön sänkt i och med detta. Mn fråga är om jag har rätt att få ersättning för de tre timmar i veckan som jag kommer att jobba mer eller om de bara har rätt att ändra min tjänst? tacksam för svar

Hej

Det normala sättet att förändra villkoren i ditt anställningsavtal borde genom ett nytt kollektivavtal. Om arbetsgivaren har slutit ett nytt kollektivavtal kan detta inskränka på ditt anställningsavtal. Jag har dock svårt att se att de fackliga företrädarna skulle gå med på en sådan löneminskning och utökad arbetstid utan kompensation.

Om arbetsgivaren inte har ett gällande kollektivavtal och inte heller ändrat förutsättningarna i det gällande kollektivavtalet kan inte arbetsgivaren ändra förutsättningarna i ditt anställningsavtal utan att samråda med dig, speciellt inte vid en löneminskning. Om du inte går med på dessa förändringarna som arbetsgivaren erbjuder dig  måste arbetsgivaren i sista hand säga upp dig på saklig grund, vilket inte är enkelt, då detta innebär att turordningsregler och omplaceringsskyldighet måste vägas in i uppsägningen då denna inte kan härledas till personliga omständigheter. Detta innebär i realiteten att arbetsgivaren  om det finns skäl att säga upp arbetstagare pga arbetsbrist måste förhandla med facket och säga upp arbetstagare efter turordningsreglerna och är du då inte sist in på din driftenhet så  blir det ännu svårare för arbetsgivaren att komma runt de förändrade arbetsvillkoren.

Sammantaget, bör din arbetsgivare vara mycket om och kring sig för att kunna ändra arbetsförhållanden som i realiteten rör lön eller arbetstid. Det går inte med enkla medel att omförhandla eller inskränka det skrivna anställningsavtalet genom att bara ändra förutsättningarna utan förhandling.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren