Minskad arbetstid

Hejsan mitt namn är X jag har nu jobbat på en restaurang sen den 2013-05-07 jobbade som säsongsanställd under sommaren sen ville min chef jag skulle skriva på provanställning 6 mån fast jag hade redan jobbat 3 mån. jag skrev på kontrakt då 6 mån provanställning tills 2014-02-22. en vecka innan min kontrakt går ut får jag höra om att nuvarande chefen slutat och vi hade ingen restaurangchef då. jag var sjuk just de dagarna min kontrakt skulle ut när jag är där den 29 feb så kommer våran tillfälliga restaurangchef och ville att jag skulle då skriva på kontrakt. först ville jag inte för det var stressigt då och kunde inte kolla igenom ordentligt då ser jag att de hade sänkt mina timmar från 35h i v till 20 h i vecka? på kontraktet står det ”ändring av anställningsavtal ”. nu undrar jag går det verkligen att sänka timmarna från en provanställning? har läst att ifall de säger inte någonting 14 dagar innan så borde jag fått fast anställning då men är det 35h då. 

Svar:
Hej,
när din provanställning löpte ut 22/2 2014 övergår den i en tillsvidareanställning med samma villkor som under provanställningen. Om din arbetsgivare vill göra förändringar i anställningen måste hen förhandla detta med dig. Gäller det att minska antalet timmar måste det finnas en arbetsbristsituation där arbetsgivaren säger upp de 15 timmar som avtalet ska minskas med. Förutom att det måste finnas saklig grund (arbetsbrist) för minskade timmar måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna. Alltså om det är någon som är senare anställd än dig som först ska minska sina timmar. Vid en tillsvidareanställning gäller även en minsta uppsägningstid om en månad. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där.

Börja med att prata med din arbetsgivare om ovanstående. Får du inte gehör för din sak är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren