Löneökning utan lönesamtal

Hej.

Jag fick nyligen veta genom mitt lönekonto att jag hade fått en löneökning utan
att bli informerad, dessutom är jag inte facklig ansluten. Har arbetsgivare rätt
att göra så?
Mvh

Hej

Jag antar din fråga gäller om din arbetsgivare kan höja din lön utan att de haft lönesamtal med dig och att du har fått en höjning som överensstämmer med dem som är medlemar i facket?

Om det inte finns gällande kollektivavtal på din arbetsplats, så har du ingen reglerad rätt till lönehöjning. Dvs din arbetsgivare behöver alltså inte höja din lön. I det framförhandlade kollektivavtalet anges bla att du har rätt till viss minimilön, lönesamtal och få veta på vilka grunder du kan höja din lön. Är du inte medlem i facket har du inte samma rättigheter som de andra medlemarna till varken lönehöjning, lönesamtal eller få veta på vilka villkor du kan höja din framtida lön. Dvs detta regleras inte i svensk lag.

Det verkar i detta fallet som att din arbetsgivare höjer din lön efter kollektivavtalets normerande verkan vilket innebär att du får följa med det framförhandlande kollektivavtalets lönehöjning. På så sätt har du ganska enkelt kunnat ta del avtalets förmåner utan att du som arbetstagare är medlem, vilket är bra för dig men kanske inte så bra för fackföreningen som förhandlat avtalet då arbetstagare som inte med i facket inte riktigt förstår innebörden med att ställa sig utanför.

Tänk på att du och andra arbetstagare som väljer att ställa sig utanför facket gör att fackets makt blir mindre och det i framtiden kan innebära att ni inte får någon lönehöjning alls.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren